CHI HO DEV发布中期业绩 净利润609.3万港元同比下降27.2%

时间:2023-12-05 17:20:17 来源:柳市花街网

CHI HO DEV发布中期业绩 净利润609.3万港元同比下降27.2%

  CHI HO DEV(08423)发布截至2023年9月30日止六个月业绩,发布收益1.41亿港元,中期同比下降16.3%;净利润609.3万港元,业绩同比下降27.2%;每股基本盈利0.76港仙。净利

润万

CHI HO DEV发布中期业绩 净利润609.3万港元同比下降27.2%

润万

润万

CHI HO DEV发布中期业绩 净利润609.3万港元同比下降27.2%

推荐内容